Prikaz za slabovidne
Spletno naročanje
Osrednja vsebina

Navigacija

Navigacija

Politika kakovosti zavoda

Temeljna izjava

Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Trebnje je zagotavljanje optimalnih, kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev. Pri doseganju načrtovanega dela si prizadevamo za čim večjo prilagodljivost potrebam uporabnikov naših storitev, pri čemer upoštevamo poslovno racionalnost. S tem VARUJEMO DAR ŽIVLJENJA naših pacientov. Za to smo odgovorni vsi  zaposleni, ki smo najpomembnejši vir za uresničitev poslanstva, vizije in ciljev zavoda.

Poslanstvo

S pomočjo strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih nuditi našim občanom kakovostno, strokovno, hitro, ter njihovim pričakovanjem prilagojeno zdravstveno oskrbo, tako na področju  diagnostike, terapije, rehabilitacije in preventive kot na področju službe neprekinjene nujne medicinske pomoči, ob hkratnem zasledovanju cilja  uspešnosti in učinkoviti  poslovanja.

Vizija

Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje našim občanov ter so osnova za zdravo družbeno in naravno okolje. S svojim delovanjem želimo gradi dobre, dolgoročne odnose z uporabniki naših storitev, ki bodo temelj vzajemnega zaupanja, sodelovanja in spoštovanja.

Vrednote organizacijske kulture

 • Strokovnost: Na osnovi znanja, konstantnega  izobraževana, izpopolnjevanja in prenosa dobrih praks ter s pomočjo sodobnih tehnološki rešitev  nudimo kvalitetne in varne zdravstvene storitve, v skladu z najnovejšimi doktrinami in dognanji. Odgovornost: Narava našega dela je neposredno povezana z človeškimi življenji, zato k delu pristopamo z vso odgovornostjo. Delamo zanesljivo, upoštevamo in izvajamo dogovorjeno.
 • Sodelovanje in timsko delo: Sodelovanje, timsko delo in medsebojno zaupanje ter spoštovanje med zaposlenimi, še posebej znotraj tima medicinskega osebja in tudi s pacienti, je nujno potrebno, saj tako  uresničujemo pričakovanja o ustrezni obravnavi.
 • Zavezanost pacientu: Paciente z vsemi njihovimi težavami, skrbmi in pričakovanji obravnavamo spoštljivo, prijazno in hitro.
 • Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih: S komunikacijo, spoštovanjem, zaupanjem, empatijo in motiviranjem ohranjamo zadovoljne in pripadne zaposlene. Skrbimo za stalen osebnostni razvoj in izobraževanje zaposlenih.
 • Etičnost: Etičnost in spoštovanje zakonodaje vgrajujemo v vse sfere našega delovanja, tudi v odnos do okolja.

Strateške usmeritve

 • zadovoljni uporabniki zdravstvenih storite in zaposleni,
 • razvijanja visoke stopnje empatije do pacientov in med zaposlenimi,
 • uvajanje sodobne tehnologije v delovne procese,
 • povečevanje prihodkov in naslova tržne in nadstandardne dejavnosti,
 • sledenje strokovnim smernicam in uvajanje smernic v delo,
 • zagotavljane rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanje zaposlenih,
 • vsi zaposleni sodelujejo s svojimi idejami v procesu izboljšanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov,
 • Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

Učinkovit sistem vodenja

Pridobitev certifikata, katerega imetnik smo postali, dokazuje zavezanost, da naša organizacija sledi trendom učinkovitega sistema vodenja in nenehnim izboljšavam. Oznaka pomeni zanesljivost, trajnost in zaupanje, s čimer dodaja visoko vrednost našim storitvam. Certifikat dokazuje skladnost naših sistemov vodenja z ustreznimi standardi.

×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE